Informacje o archiwum

Gość


Nasze ośrodki

Informacje o archiwum


 

W archiwum gromadzona jest dokumentacja związana z działalnością Uczelni. Główne zadania archiwum to kształtowanie narastającego zasobu, prowadzenie ewidencji, porządkowanie, brakowanie, udostępnianie materiałów archiwalnych oraz  przejmowanie z komórek organizacyjnych dokumentacji, która nie jest już potrzebna do bieżącej działalności, lecz zgodnie z obowiązującymi przepisami przez określony czas musi być przechowywana i odpowiednio zabezpieczona.