Słowo od rektora

Gość


Nasze ośrodki

Słowo od rektora


Drodzy Maturzyści, Absolwenci studiów licencjackich!

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium od 2002 roku tworzy i na bieżąco modyfikuje ofertę edukacyjną dostosowaną do potrzeb europejskiego rynku pracy. Programy studiów projektowane są przez interdyscyplinarne zespoły, składające się z pracowników naukowo – dydaktycznych, specjalistów i ekspertów poszczególnych branż, praktyków oraz partnerów zagranicznych.

Zajęcia dydaktyczne w Uczelni Milenium wyróżnia przede wszystkim ich praktyczny charakter. Nasi wykładowcy to doświadczeni praktycy, którzy swój zawodowy sukces przełożyli na działalność naukową, tworząc w ten sposób bezkonkurencyjny produkt edukacyjny. 

Bogaty zasób wiedzy praktycznej, umiejętności i kompetencji społecznych naszych absolwentów, doceniają pracodawcy krajowi jak i zagraniczni, z którymi uczelnia współpracuje prowadząc działalność naukową i organizując konsultacje społeczne w obszarze kreowania nowych programów kształcenia.

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium to uczelnia wyróżniająca się na rynku szkolnictwa wyższego poziomem relacji z studentami, których podstawą jest kompetentna i życzliwa obsługa administracyjna przy wykorzystaniu najnowszych technologii oraz partnerski stosunek z wykładowcami.

Zapraszam na intelektualną przygodę życia do Uczelni Milenium!


dr Hubert Paluch, prof. GSW Milenium
Rektor GSW Milenium